ESL רמות
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
!ברוכים הבאים לטראנסוורלד ESL קורסי ?מהי רמת האנגלית שלי הוראות מידע על אשרות שהייה דיור ?איך אני אבלה את הזמן הפנוי שלי
עלון
הרשם און ליין

:המשימה

המשימה של תוכנית האנגלית בטראנסוורלד היא להקנות הוראת אנגלית איכותית וברמה גבוהה עבור סטודנטים שהאנגלית אינה שפת האם עבורם ובכך להגדיל את היכולת שלהם להבין ולתקשר באנגלית ולמעשה להשתמש בכך בחיי היום יום ואף בלימודים האקדמאיים.

?מהי רמת האנגלית שלי

טראנסוורלד מציעה תוכנית לימודים אשר נועדה לסייע בשיפור מיומנויות האנגלית שלך ללא קשר לרמה או סגנון הלימודים הקודם שלך. כל הקורסים מאורגנים סביב רמת ההבנה שלך על מנת לספק סביבה נוחה ואינטראקטיבית אשר תגביר את הביטחון העצמי שלך תוך כדי הלימוד. התוכנית שלנו נועדה כדי לעמוד בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר בשפה האנגלית.

אנא עבור על שלוש הרמות של לימוד השפה המתוארים להלן כדי לראות איזו מהן היא המתאימה לך.

:יסודות

סטודנט מתחיל הלומד ברמת הבסיס הינו בעל יכולת מוגבלת לדבר, לכתוב, לקרוא או להקשיב באנגלית. התלמיד יתקשה להבין דיבור שוטף אך יוכל לתקשר בצורה פשוטה ובלבד שהמורה מדבר לאט וברור, והוא מוכן לעזור.

מידע נוסף
 
:בייניים

סטודנט ברמת ביניים יכול להבין ולהשתמש בשפה אנגלית בסיסית בכל תחומי המיומנות. הסטודנט יוכל להשתמש בדקדוק ואוצר המילים הדרוש כדי לתאר את חוויות העבר, לתת דעות, להסביר את הסיבות לקיום דעות כאלה, ואף יוכל לדבר עם מידה מסוימת של שליטה וספונטניות עם דובר שפת אם.

מידע נוסף
 
:מיומנות גבוהה

סטודנט ברמה הגבוהה ביותר יוכל להבין ולהשתמש בשפה אנגלית בשטף של דובר שאינו יליד המקום. התלמיד מסוגל להבין ולהפגין צורות מורכבות יותר של המבנה ואת המשמעות, והוא יכול לדון ברעיונות הן במונחים קונקרטיים ומופשטים.

מידע נוסף
 

שיעורי האנגלית הם מאוד דינמים, בדיוק מה שחיפשתי עם השילוב הנכון של השיחה, דקדוק ואוצר מילים.

~ קארין, ארגנטינה