ESL קורסי
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
!ברוכים הבאים לטראנסוורלד ESL קורסי ?מהי רמת האנגלית שלי הוראות מידע על אשרות שהייה דיור ?איך אני אבלה את הזמן הפנוי שלי
עלון
הרשם און ליין

:המשימה

המשימה של תוכנית האנגלית בטראנסוורלד היא להקנות הוראת אנגלית איכותית וברמה גבוהה עבור סטודנטים שהאנגלית אינה שפת האם עבורם ובכך להגדיל את היכולת שלהם להבין ולתקשר באנגלית ולמעשה להשתמש בכך בחיי היום יום ואף בלימודים האקדמאיים.

ESL קורסי

איכותי, אינטנסיבי, ובעלות שכר הלימוד הנמוך בטראנסוורלד בתי ספר בסן פרנסיסקו, קליפורניה. בחר את קורס האנגלית כשפה שנייה שלך כדי להתאימו לרמת שליטה בשפה שלך, את לוח הזמנים שלך, ואת האינטרסים ומטרות הלמידה שלך.

הדבר הטוב ביותר בטראנסוורלד הוא כי ישנם כל כך הרבה סטודנטים ממדינות שונות, כולל סטודנטים אמריקאים. זה אומר שאני מדבר אנגלית כל הזמן.

~ ג'י, קוריאה

לימודי אנגלית באופן אינטנסיבי

24 שיעורים (16 שיעורי ליבה + 8 שיעורי בחירה)

:שכר לימוד
$460.00
מידע נוסף
הרשם און ליין
הכנה לטופל

24 שיעורים (16 שיעורי ליבה + 8 שיעורי בחירה)

:שכר לימוד
$460.00
מידע נוסף
הרשם און ליין
לימודים בחו"ל לסימסטר אחד

24 שיעורים (16 שיעורי ליבה + 8 שיעורי בחירה)

:שכר לימוד
$2,150.00
מידע נוסף
הרשם און ליין
לימודים בחו"ל לשנה מלאה

24 שיעורים (16 שיעורי ליבה + 8 שיעורי בחירה)

:שכר לימוד
$3,150.00
מידע נוסף
הרשם און ליין